Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

Γάλατα και ΒΟΟΕΙΔΗ

Όταν  υπάρχει  κόσμος  
και πρόσφυγες που πεινάνε.