Σάββατο, 7 Απριλίου 2018

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Να ιδώ τον κόσμο ανάποδα
τον αδερφό μου ξένο
και τον οχτρόν αδέρφι μου
αδικοσκοτωμένο.